Vendim KKT - Dt.18.10.2013 Vendim Nr1

Postuar më: 19 Tetor 2013
Date: 18/10/2013 Për miratimin e kërkesës për marrjen e nismës për hartimin e Planit të Përgjithshëm Kombëtar

Vendim KKT - Dt.18.10.2013 Vendim Nr2

Postuar më: 19 Tetor 2013
Për fillimin e procedurave për hartimin e Planit të Integruar të Përgjithshëm për zonën ekonomike Tiranë - Durrës

Vendim KKT - Dt.18.10.2013 Vendim Nr3

Postuar më: 19 Tetor 2013
Për masat emergjente të ndërhyrjes mbrojtëse dhe rehabilituese në zonën me rëndësi të vecantë të kurorës së Tiranës

Vendim KKT - Dt.18.10.2013 Vendim Nr4

Postuar më: 19 Tetor 2013
Për masat emergjentë të ndërhyrjes mbrojtëse dhe rehabilituese në zonat me rëndësi kombëtare mjedisore

Vendim KKT - Dt.18.10.2013 Vendim Nr5

Postuar më: 18 Tetor 2013
Për masat emergjente të ndërhyrjes mbrojtëse në zonat me rëndësi kombëtare të trashëgimisë kulturore dhe historike

Vendim KKT - Dt.18.10.2013 Vendim Nr6

Postuar më: 17 Tetor 2013
Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Kombëtar të Territorit

Vendim KKT - Dt.08.10.2013 Vendim Nr1

Postuar më: 08 Tetor 2013
Për masat emergjente të ndërhyrjes mbrojtëse dhe rehabilituese mjedisore në disa zona me rëndësi kombëtare dhe procedurën e hartimit të Planit të Integruar Sektorial për brezin bregdetar

Vendim KKT - Dt.08.10.2013 Vendim Nr2

Postuar më: 08 Tetor 2013
Për një ndryshim në Vendimin Nr.2, dt.29.05.2013 të Këshillit Kombëtar të Territorit

Vendim KKT - Dt.08.10.2013 Vendim Nr3

Postuar më: 08 Tetor 2013
Për fillimin e procedurave për hartimin e Planit të Përgjithshëm Kombëtar

Vendim KKT - Dt.04.07.2013 Vendim Nr1

Postuar më: 04 Korrik 2013
Për miratimin e Planit Kombëtar Sektorial për gazsjellësin trans Adriatik (Projekti TAP)
Date: 18/10/2013 Për miratimin e kërkesës për marrjen e nismës për hartimin e Planit të Përgjithshëm Kombëtar 19-10-2013