Denonco

 

Në zbatim të VKM nr. 473 datë 01.06.2017, "Për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet në Kuvendin e Shqiperise për vitin 2017", këtu mund të denonconi çdo rast të përfshirjes apo nxitjes së nëpunësve të Agjencisë në veprimtari politike, brenda orarit zyrtar të punës, në kuadër të këtyre zgjedhjeve.

Kontakt:

Ledia Tota

Email: ledia.tota@azht.gov.al

Tel: 066 4092054

“Salla Ovale”, Pallati i Kongreseve. Më datë 10 Nentor 2017, ditën e Premte ora 11:00, do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit(...) 10-11-2017