Informacion Shtese dhe Link-e

Informacion Shtese dhe Link-e

Me poshte mund te gjeni link-et perkatese per te marre informacionin te metejshem mbi sistemin e-Leje.

 

AKSHI

http://www.akshi.gov.al/pki

http://www.akshi.gov.al/pki/nenshkrimi-elektronik

 

e-Albania

https://e-albania.al/ealbania.aspx

https://e-albania.al/perdorimi.aspx

https://e-albania.al/sherbimi.aspx?kodi=6093#

 

Kontakt Info

info.eleje@azht.gov.al
 

 

 

 

“Salla Ovale”, Pallati i Kongreseve. Më datë 27 Shkurt 2019, ditën e Merkure ora 15:00 – 16:00 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e(...) 27-02-2019