Kontakt

Agjencia e Zhvillimit të Territorit

 

 

Rruga:Themistokli Germenji ,Pallati Frasheri , Kati II , Tirane , Shqipëri

Email: info@azht.gov.al

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktoni duke plotesuar formën më poshtë.

* Të gjitha fushat janë të detyrueshme
Agjencia e Zhvillimit të Territorit, publikon më poshtë listën e paisjeve kompjuterike të cilat nuk janë më të nevojshme për aktivitetin e(...) 19-06-2018