Kontakt

Agjencia e Zhvillimit të Territorit

 

 

Email: info.eleje@azht.gov.al

Rruga:Themistokli Germenji ,Pallati Frasheri , Kati II , Tirane , Shqipëri

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktoni duke plotesuar formën më poshtë.

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:"Ndërtimi i nënstacioneve 110 KV Himarë dhe Orikum, si dhe zgjatimet e linjave 35KV" 21-07-2017