Kontakt

Agjencia e Zhvillimit të Territorit

 

 

Email: info.eleje@azht.gov.al

Rruga:Themistokli Germenji ,Pallati Frasheri , Kati II , Tirane , Shqipëri

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktoni duke plotesuar formën më poshtë.

* Të gjitha fushat janë të detyrueshme
Vendim KKT - Dt.02.02.2018 Vendim Nr 2 për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: "Ndërtimi I burimit të ri gjenerues të(...) 02-02-2018