Kontakt

Agjencia e Zhvillimit të Territorit

 

 

Email: info.eleje@azht.gov.al

Rruga:Themistokli Germenji ,Pallati Frasheri , Kati II , Tirane , Shqipëri

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktoni duke plotesuar formën më poshtë.

Udhëzimi numër 2 date 14.07.2017 i Ministres Gjermeni për zbatimin e Planeve të Përgjitshme Vendore 24-04-2017