Buletini i Vendimeve të KRRTRSH-KKT 1993-2017

Dokumentet e bashkangjitur
“Salla Ovale”, Pallati i Kongreseve. Më datë 08 Nentor 2019, ditën e Premte ora 12:00 – 13:00 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e(...) 08-11-2019