AZHT - Struktura e Institucionit (paraqitje grafike)

Dokumentet e bashkangjitur
Udhëzimi numër 2 date 14.07.2017 i Ministres Gjermeni për zbatimin e Planeve të Përgjitshme Vendore 24-04-2017