Urdhri final

Urdhri final

Dokumentet e bashkangjitur
Agjencia e Zhvillimit të Territorit, publikon më poshtë listën e paisjeve kompjuterike të cilat nuk janë më të nevojshme për aktivitetin e(...) 19-06-2018