Udhëzimi numër 2 date 14.07.2017 i Ministres Gjermeni për zbatimin e Planeve të Përgjitshme Vendore

Postuar më: 24 Prill 2017
Udhëzimi numër 2 date 14.07.2017 i Ministres Gjermeni për zbatimin e Planeve të Përgjitshme Vendore

Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 14.04.2017

Postuar më: 14 Prill 2017
Data e mbledhjes:14/04/2017 - 12:00-13:00 Mbledhje e Këshillit Kombëtar të Territorit.

Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 12.04.2017

Postuar më: 12 Prill 2017
Data e mbledhjes:12/04/2017 - 14:00-15:00 Mbledhje e Këshillit Kombëtar të Territorit.

Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 22.02.2017

Postuar më: 21 Shkurt 2017
Data e mbledhjes:22/02/2017 - 14:30-15:30 Mbledhje e Këshillit Kombëtar të Territorit.

Si të aplikoni për leje ndërtimi Online

Postuar më: 15 Shkurt 2017
Si merren tashmë lejet e ndërtimit? Si funksionon aplikimi online? Çfarë dokumentacioni paraqitet dhe çfarë procedurash ndiqen? Çfarë është nënshkrimi elektronik dhe si mund të aplikohet për të? Këto janë disa nga pyetjet më të shpeshta në lidhje me mënyrën e re për pajisjen em eleje ndërtimi “E-Leja” e ndërtimit.

KKT miraton Planet Vendore për 11 bashki, të financuara nga Qeveria

Postuar më: 08 Shkurt 2017
Sot u miratuan në Këshillin Kombëtar të Territorit, planet e përgjithshme vendore për 11 bashki. Lajmi i mirë për qytetarët e të 11 bashkive, Krujë, Kukës, Gjirokastër, Urë Vajgurore, Skrapar, Poliçan, Cërrik, Librazhd, Kurbin, Divjakë dhe Korçë është se, miratimi i planeve u ofron mundësinë e të jetuarit në territore, zhvillimi i të cilave nuk do të udhëhiqet më nga dëshira e një individi, por nga një vizion zhvillimi.

Ndërhyrjet që kryhen pa pajisje me leje ndërtimi

Postuar më: 24 Janar 2017
Ndërhyrjet e mëposhtme kryhen pa pajisje me leje ndërtimi:

KKT miraton 5 planet e para vendore

Postuar më: 24 Janar 2017
Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi sot 5 Planet e Përgjithshme Vendore të mbështetura financiarisht dhe teknikisht nga Programi për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore i USAID. Pas miratimit të reformës administrative-territoriale dhe krijimit të bashkive të reja, Ministria e Zhvillimit Urban më shumë se një vit më parë ndërmori nismën për të mbështetur 26 Bashki të vendit me një fond prej 560 milion lekësh për hartimin e Planeve të Përgjithshme Vendore, duke kuptuar rëndësinë dhe sfidat që ato kanë për të administruar tashmë territore urbane dhe rurale të shumëfishuara në sipërfaqe.

Informacion mbi nënshkrimin elektronik për qytetarë

Postuar më: 18 Shtator 2016
Të gjithë qytetarët që janë të interesuar të aplikojnë për leje ndërtimi përmes sistemit elektronik të lejeve mund të identifikohen në portalin e-Albania si dhe të nënshkruajnë elektronikisht formularin e kërkesës për leje ndërtimi nëpërmjet Kartës së Identitetit. Për të përdorur shërbimet elektronike nëpërmjet kësaj mënyre identifikimi, zotëruesi i Kartës së Identitetit duhet të aktivizojë kartën e tij të Identitetit.
Udhëzimi numër 2 date 14.07.2017 i Ministres Gjermeni për zbatimin e Planeve të Përgjitshme Vendore 24-04-2017