Postuar më: 02 Shkurt 2018

Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 02.02.2018

Dokumentet e bashkangjitur

“Salla Ovale”, Pallati i Kongreseve.

Më datë 02 Shkurt 2018, ditën e Premte ora 15:30-17:00 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.


Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës.