Postuar më: 03 Shtator 2019

Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 03.09.2019

Dokumentet e bashkangjitur

“Salla Ovale”, Pallati i Kongreseve.

Më datë 03 Shtator 2019, ditën e Marte ora 17:30 – 18:30 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.

Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës.