Postuar më: 03 Tetor 2018

Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 03.10.2018

Dokumentet e bashkangjitur

“Salla Ovale”, Pallati i Kongreseve.
Më datë 03 Tetor 2018, ditën e Mërkurë ora 15:00-17:00, do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.
Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës.