Postuar më: 03 Dhjetor 2020

Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 03.12.2020

Dokumentet e bashkangjitur

Më datë 03 Dhjetor 2020, ditën e Enjte ora 14:00 – 15:00 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.

Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës