Postuar më: 06 Nëntor 2018

Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 06.11.2018

Dokumentet e bashkangjitur

“Salla Ovale”, Pallati i Kongreseve.

Më datë 6 Nentor 2018, ditën e Marte ora 16:00-18:00, do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.

Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës.