Postuar më: 08 Nëntor 2019

Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 08.11.2019

Dokumentet e bashkangjitur

“Salla Ovale”, Pallati i Kongreseve.

Më datë 08 Nentor 2019, ditën e Premte ora 12:00 – 13:00 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.

Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës.