Postuar më: 10 Qershor 2020

Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 10.06.2020

Dokumentet e bashkangjitur

“Salla Ovale”, Pallati i Kongreseve.

Më datë 10 Qershor 2020, ditën e Merkure ora 15:00 – 16:00 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.

Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës.