Postuar më: 12 Korrik 2019

Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 12.07.2019

Dokumentet e bashkangjitur

“Salla Ovale”, Pallati i Kongreseve.

Më datë 12 Korrik 2019, ditën e Premte ora 14:00 – 16:00 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.

Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës.