Postuar më: 12 Dhjetor 2017

Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 12.12.2017

Dokumentet e bashkangjitur

“Salla Ovale”, Pallati i Kongreseve.

Më datë 12 Dhjetor 2017, ditën e Martë ora 15:00-16:00 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.


Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës.