Postuar më: 14 Janar 2020

Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 13.01.2020

Dokumentet e bashkangjitur

“Salla Ovale”, Pallati i Kongreseve.

Më datë 13 Janar 2020, ditën e Premte ora 15:00 – 16:00 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.

Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës.