Postuar më: 14 Tetor 2020

Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 14.10.2020

Dokumentet e bashkangjitur

Më datë 14 Tetor 2020, ditën e Merkure ora 17:00 – 19:00 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.

Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës