Postuar më: 17 Maj 2019

Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 17.05.2019

Dokumentet e bashkangjitur

“Salla Ovale”, Pallati i Kongreseve.

Më datë 17 Maj 2019, ditën e Premte ora 15:00 – 16:00 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.

Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës.