Postuar më: 20 Qershor 2018

Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 20.06.2018

Dokumentet e bashkangjitur

“Salla Ovale”, Pallati i Kongreseve.

Më datë 20 Qershor 2018, ditën e Mërkurë ora 16:00-18:00, do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.


Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës.