Postuar më: 20 Nëntor 2018

Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 20.11.2018

Dokumentet e bashkangjitur

“Salla Ovale”, Pallati i Kongreseve.
Më datë 20 Nentor 2018, ditën e Marte ora 17:30 – 18:30 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.
Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës.