Postuar më: 26 Korrik 2018

Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 26.07.2018

Dokumentet e bashkangjitur

“Salla Ovale”, Pallati i Kongreseve.
Më datë 26 Korrik 2018, ditën e Mërkurë ora 10:00-12:00, do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.
Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës.