Postuar më: 27 Shkurt 2019

Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 27.02.2019

Dokumentet e bashkangjitur

“Salla Ovale”, Pallati i Kongreseve.
Më datë 27 Shkurt 2019, ditën e Merkure ora 15:00 – 16:00 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.
Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës.