Postuar më: 26 Prill 2018

Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 27.04.2018

Dokumentet e bashkangjitur

“Salla Ovale”, Pallati i Kongreseve.

Më datë 27 Prill 2018, ditën e Premte ora 17:00-19:00, do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.


Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës.