Postuar më: 28 Shkurt 2020

Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 28.02.2020

Dokumentet e bashkangjitur

“Salla Ovale”, Pallati i Kongreseve.

Më datë 28 Shkurt 2020, ditën e Premte ora 12:00 – 13:00 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.

Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës.