Postuar më: 28 Korrik 2020

Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 28.07.2020

Dokumentet e bashkangjitur

 Pallati i Kongreseve.

Më datë 28 Korrik 2020, ditën e Merkure ora 15:00 – 16:00 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.

Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës.