Pergjegjesite Kryesore

Pergjegjesite Kryesore te AZHT

Agjencia e Zhvillimit të Territorit, publikon më poshtë listën e paisjeve kompjuterike të cilat nuk janë më të nevojshme për aktivitetin e(...) 14-10-2019