Arkivi i Vendimeve KKT

 

 

 

 

Agjencia e Zhvillimit të Territorit

   ARKIVI I VENDIMEVE KKT

 

 

                                          

 

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

Më datë 14 Tetor 2020, ditën e Merkure ora 17:00 – 19:00 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të(...) 14-10-2020