Arkivi i Vendimeve KKT

 

 

 

 

Agjencia e Zhvillimit të Territorit

   ARKIVI I VENDIMEVE KKT

 

 

                                          

 

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

Më datë 28 Dhjetor 2020, ditën e Enjte ora 15:00 – 17:00 , do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të(...) 28-12-2020