Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 03.10.2018

Postuar më: 04 Tetor 2018
“Salla Ovale”, Pallati i Kongreseve. Më datë 3 Tetor 2018, ditën e Mërkurë ora 15:00-17:00, do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit. Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës.

Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 26.07.2018

Postuar më: 26 Korrik 2018
“Salla Ovale”, Pallati i Kongreseve. Më datë 26 Korrik 2018, ditën e Mërkurë ora 10:00-12:00, do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit. Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës.

Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 20.06.2018

Postuar më: 20 Qershor 2018
“Salla Ovale”, Pallati i Kongreseve. Më datë 20 Qershor 2018, ditën e Mërkurë ora 16:00-18:00, do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit. Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës.

Njoftim për dhurimin e paisjeve kompjuterike të panevojshme

Postuar më: 19 Qershor 2018
Agjencia e Zhvillimit të Territorit, publikon më poshtë listën e paisjeve kompjuterike të cilat nuk janë më të nevojshme për aktivitetin e saj.Ftohen subjektet (brënda sistemit të qeverisjes së përgjithshme), që janë të interesuara për këto paisje, të paraqiten pranë zyrave të AZHT për të kryer veprimet e kalimit.

Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 27.04.2018

Postuar më: 26 Prill 2018
“Salla Ovale”, Pallati i Kongreseve. Më datë 27 Prill 2018, ditën e Premte ora 17:00-19:00, do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit. Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës.

Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 02.02.2018

Postuar më: 02 Shkurt 2018
“Salla Ovale”, Pallati i Kongreseve. Më datë 02 Shkurt 2018, ditën e Premte ora 15:30-17:00, do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit. Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës.

Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 12.12.2017

Postuar më: 12 Dhjetor 2017
“Salla Ovale”, Pallati i Kongreseve. Më datë 12 Dhjetor 2017, ditën e Martë ora 15:00-16:00, do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit. Bashkëlidhur ju lutemi të gjeni Rendin e Ditës.

Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 09.12.2017

Postuar më: 09 Dhjetor 2017
Mbledhja e radhës e Këshillt Kombëtar të Territorit do të ,mbahet ditën e Shtunë, më datë 09.12.2017, ora 09:30 – 10:30, në ambjentet e Kinemasë në Shkodër. Bashkëlidhur Ju lutem gjeni Rendin e Ditës.

Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 10.11.2017

Postuar më: 10 Nëntor 2017
“Salla Ovale”, Pallati i Kongreseve. Më datë 10 Nentor 2017, ditën e Premte ora 11:00, do të zhvillohet Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Territorit.

Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 14.04.2017

Postuar më: 14 Prill 2017
Data e mbledhjes:14/04/2017 - 12:00-13:00 Mbledhje e Këshillit Kombëtar të Territorit.
“Salla Ovale”, Pallati i Kongreseve. Më datë 3 Tetor 2018, ditën e Mërkurë ora 15:00-17:00, do të zhvillohet Mbledhja e radhës e(...) 04-10-2018