Postuar më: 16 Shkurt 2015

Vendim KKT - Dt.16.02.2015 Vendim Nr5

Dokumentet e bashkangjitur

Vendim Nr.5 datë 16.02.2015_Hidrocentralet “Zerec 1” dhe “Zerec 2”, komuna Moglicë, Qarku Korçë 

 
Numri: 5
Data: 16.02.2015
Tipi: Dokument
Kategorite  
Statusi: Ne Fuqi
Institucioni i Aprovimit Keshilli Kombetar i Territorit