Postuar më: 23 Mars 2015

Vendim KKT - Dt.23.03.2015 Vendim Nr6

Dokumentet e bashkangjitur

Lejes së Ndërtimit për Projektin “Ndërtimi i Hidrocentraleve “Qarr” dhe “Kaltanj” në pellgun ujëmbledhës të lumit Osum”, komuna Çlirim, Qarku Korçë 

 
Numri: 6
Data: 23.03.2015
Tipi: Dokument
Kategorite  
Statusi: Ne Fuqi
Institucioni i Aprovimit Keshilli Kombetar i Territorit
Permbledhje

Vendim KKT - Dt.23.03.2015 Vendim Nr 6