Vendim KKT - Dt.29.12.2016 Vendim Nr1

Postuar më: 29 Dhjetor 2016
Për miratimin e planit të përgjithshëm vendor Bashkia Elbasan

Vendim KKT - Dt.29.12.2016 Vendim Nr2

Postuar më: 29 Dhjetor 2016
Për miratimin e planit të përgjithshëm vendor Bashkia Kuçove

Vendim KKT - Dt.29.12.2016 Vendim Nr3

Postuar më: 29 Dhjetor 2016
Për miratimin e planit të përgjithshëm vendor Bashkia Berat

Vendim KKT - Dt.29.12.2016 Vendim Nr4

Postuar më: 29 Dhjetor 2016
Për miratimin e planit të përgjithshëm vendor Bashkia Lushnje

Vendim KKT - Dt.29.12.2016 Vendim Nr5

Postuar më: 29 Dhjetor 2016
Për miratimin e planit të përgjithshëm vendor Bashkia Fier

Vendim KKT - Dt.29.12.2016 Vendim Nr11

Postuar më: 29 Dhjetor 2016
Për miratimin e ndryshimeve në projekt,gjatë ndërtimit në sheshin "Skënderbej" Tirane"

Vendim KKT - Dt.23.11.2016 Vendim Nr1

Postuar më: 23 Nëntor 2016
Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: "Linjë transmetimi i energjisë elektrike 110 KV Skuraj-Laç 1"

Vendim KKT - Dt.23.11.2016 Vendim Nr2

Postuar më: 23 Nëntor 2016
Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:"Zgjatimi i linjës 110KV Babicë-Sarandë-Orikum"

Vendim KKT - Dt.23.11.2016 Vendim Nr3

Postuar më: 23 Nëntor 2016
Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: "Ndërtimi i hidrocentralit "Vendresh" me vendndodhje ne pellgun ujëmbledhës "Përroi i Vendreshës",Njësia Administrative Vendresh, Bashkia Skrapar"

Vendim KKT - Dt.23.11.2016 Vendim Nr8

Postuar më: 23 Nëntor 2016
Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:"Rikonstruksion dhe përshtatje e godinës atelier të Radio Televizionit Shqiptar në zyrat e Autoritetit të Mediave Audiovizive",Bashkia Tiranë"
Për miratimin e planit të përgjithshëm vendor Bashkia Elbasan 29-12-2016