Vendim KKT - Dt.29.12.2016 Vendim Nr1

Postuar më: 29 Dhjetor 2016
Për miratimin e planit të përgjithshëm vendor Bashkia Elbasan

Vendim KKT - Dt.29.12.2016 Vendim Nr2

Postuar më: 29 Dhjetor 2016
Për miratimin e planit të përgjithshëm vendor Bashkia Kuçove

Vendim KKT - Dt.29.12.2016 Vendim Nr3

Postuar më: 29 Dhjetor 2016
Për miratimin e planit të përgjithshëm vendor Bashkia Berat

Vendim KKT - Dt.29.12.2016 Vendim Nr4

Postuar më: 29 Dhjetor 2016
Për miratimin e planit të përgjithshëm vendor Bashkia Lushnje

Vendim KKT - Dt.29.12.2016 Vendim Nr5

Postuar më: 29 Dhjetor 2016
Për miratimin e planit të përgjithshëm vendor Bashkia Fier

Vendim KKT - Dt.29.12.2016 Vendim Nr6

Postuar më: 29 Dhjetor 2016
Për miratimin e nismës për hartimin e Planit Kombëtar Sektorial në fushën e turizmit në rajonin e alpeve shqiptare

Vendim KKT - Dt.29.12.2016 Vendim Nr7

Postuar më: 29 Dhjetor 2016
Për miratimin e nismës për hartimin e planit të detajuar për zonën e rëndësisë kombëtare të Valbonës

Vendim KKT - Dt.29.12.2016 Vendim Nr8

Postuar më: 29 Dhjetor 2016
Për ndryshimin e dytë në Planin Kombëtar Sektorial për projektin e Gazsjellësit Trans Adriatik(Projekti TAP)

Vendim KKT - Dt.29.12.2016 Vendim Nr9

Postuar më: 29 Dhjetor 2016
Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: "Rehabilitimi me eficencë energjetike i konvikteve të Qytetit Studenti nr.2 ,Bashkia Tiranë

Vendim KKT - Dt.29.12.2016 Vendim Nr10

Postuar më: 29 Dhjetor 2016
Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:"Depozita bregdetare me kapacitet 3 x 10000 m3 për depozitim nafte dhe 1 x 2000 m3 për depozitim benzine", Bashkia Durrës
Për miratimin e planit të përgjithshëm vendor Bashkia Elbasan 29-12-2016