Vendim KKT - Dt.14.04.2017 Vendim Nr1

Postuar më: 14 Prill 2017
Për miratimin e planit të përgjithshëm vendor Bashkia Tiranë

Projekt - Vendim (draft) KKT - Dt.14.04.2017 Vendim Nr2

Postuar më: 14 Prill 2017
Për miratimin e planit të përgjithshëm vendor, Bashkia Dibër

Projekt - Vendim (draft) KKT - Dt.14.04.2017 Vendim Nr3

Postuar më: 14 Prill 2017
Për miratimin e planit të përgjithshëm vendor, Bashkia Prrenjas

Projekt - Vendim (draft) KKT - Dt.14.04.2017 Vendim Nr4

Postuar më: 14 Prill 2017
Për miratimin si zonë me përparësi zhvillimin e turizmit të fshatit NIkolicë, Devoll

Projekt - Vendim (draft) KKT - Dt.14.04.2017 Vendim Nr5

Postuar më: 14 Prill 2017
Për ndryshimin e planit të përgjithshëm vendor, Bashkia Kamëz

Projekt - Vendim (draft) KKT - Dt.14.04.2017 Vendim Nr6

Postuar më: 14 Prill 2017
Për miratimin e lejes së zhvillimit për objektin:"Godinë Polifunksionale DTA Albania, me vendndodhje në bulevardin "Bajram Curri", Bashkia Tiranë

Projekt - Vendim (draft) KKT - Dt.14.04.2017 Vendim Nr7

Postuar më: 14 Prill 2017
Për miratimin e lejes së zhvillimit për objektin:"Zgjerim i kapaciteteve akomoduese e shërbimeve të Hotel Tirana International me shtesë anësore dhe kullë me destinacion hotel dhe qendër shërbimesh turistike", me vendndodhje në Bashkinë Tiranë

Projekt - Vendim (draft) KKT - Dt.14.04.2017 Vendim Nr8

Postuar më: 14 Prill 2017
Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin "Zgjerim i terminalit të pasagjerëve në portin detar Vlorë"

Projekt - Vendim (draft) KKT - Dt.14.04.2017 Vendim Nr9

Postuar më: 14 Prill 2017
Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: "Mbilartësim i portave të digës dhe rikonstruksioni i paisjeve të HEC ULZA, me vendndodhje në Njësinë Administrative Ulëz, Bashkia Mat

Projekt - Vendim (draft) KKT - Dt.14.04.2017 Vendim Nr10

Postuar më: 14 Prill 2017
Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: "Godina e re e mjekësisë së përgjithshme 6 kate mbi tokë dhe 2 kate nëntokë",brenda korpusit të Qenqdrës Spitalore Universitare të Tiranës
Për miratimin e planit të përgjithshëm vendor Bashkia Tiranë 14-04-2017