Vendim KKT - Dt.21.07.2017 Vendim Nr1

Postuar më: 21 Korrik 2017
Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:"Ndërtimi i nënstacioneve 110 KV Himarë dhe Orikum, si dhe zgjatimet e linjave 35KV"

Vendim KKT - Dt.14.04.2017 Vendim Nr1

Postuar më: 14 Prill 2017
Për miratimin e planit të përgjithshëm vendor Bashkia Tiranë

Vendim KKT - Dt.14.04.2017 Vendim Nr2

Postuar më: 14 Prill 2017
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Dibër

Projekt - Vendim (draft) KKT - Dt.14.04.2017 Vendim Nr3

Postuar më: 14 Prill 2017
Për miratimin e planit të përgjithshëm vendor, Bashkia Prrenjas

Projekt - Vendim (draft) KKT - Dt.14.04.2017 Vendim Nr4

Postuar më: 14 Prill 2017
Për miratimin si zonë me përparësi zhvillimin e turizmit të fshatit NIkolicë, Devoll

Projekt - Vendim (draft) KKT - Dt.14.04.2017 Vendim Nr5

Postuar më: 14 Prill 2017
Për ndryshimin e planit të përgjithshëm vendor, Bashkia Kamëz

Projekt - Vendim (draft) KKT - Dt.14.04.2017 Vendim Nr6

Postuar më: 14 Prill 2017
Për miratimin e lejes së zhvillimit për objektin:"Godinë Polifunksionale DTA Albania, me vendndodhje në bulevardin "Bajram Curri", Bashkia Tiranë

Projekt - Vendim (draft) KKT - Dt.14.04.2017 Vendim Nr7

Postuar më: 14 Prill 2017
Për miratimin e lejes së zhvillimit për objektin:"Zgjerim i kapaciteteve akomoduese e shërbimeve të Hotel Tirana International me shtesë anësore dhe kullë me destinacion hotel dhe qendër shërbimesh turistike", me vendndodhje në Bashkinë Tiranë

Projekt - Vendim (draft) KKT - Dt.14.04.2017 Vendim Nr8

Postuar më: 14 Prill 2017
Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin "Zgjerim i terminalit të pasagjerëve në portin detar Vlorë"

Vendim KKT - Dt.14.04.2017 Vendim Nr9

Postuar më: 14 Prill 2017
Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin :"Mbilartësim i portave të digës dhe rikonstruksion i pajisjeve të Hec Ulza",me vendndodhje në Njësinë Administrative Ulëz,Bashkia Mat
Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:"Ndërtimi i nënstacioneve 110 KV Himarë dhe Orikum, si dhe zgjatimet e linjave 35KV" 21-07-2017