Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 3

Postuar më: 12 Dhjetor 2017
Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 3 për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:"Rehabilitimi I impjantit 110 KV I nënstacionit Laç 2 dhe rikonstruksioni I linjës TL 110 KV, Laç 1- Laç 2", Bashkia Kurbin

Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 8

Postuar më: 12 Dhjetor 2017
Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 8 për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: Zgjerimi I rrjetit të komunikimeve elektronike të operatorit "Telekom Albania" nëpërmjet shtimit të antenave për 5 stacione bazë

Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 9

Postuar më: 12 Dhjetor 2017
Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 9 Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: Zgjerim I rrjetit të komunikimeve elektronike të operatorit "Telekom Albania" nëpërmjet shtimit të antenave për 4 stacione bazë

Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 15

Postuar më: 12 Dhjetor 2017
Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 15 për miratimin e ndryshimeve në project gjatë ndërtimit për bojektin:"Pikë shitje me pakicë të kratburanteve dhe ambiente shërbimi", me vendndodhje në rrugën nacionale Tiranë-Durrës, Bashkia Tiranë

Projekt -Vendim KKT - Dt.10.11.2017 Vendim Nr1

Postuar më: 11 Dhjetor 2017
Miratimin me kusht të Lejes së Ndërtimit për objektin: “Dizenjimi dhe projektimi i zyrave të reja të Federatës Shqiptare të Futbollit”, me subjekt zhvillues Federatën Shqiptare të Futbollit.

Projekt -Vendim KKT - Dt.10.11.2017 Vendim Nr2

Postuar më: 11 Dhjetor 2017
Miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Rikonstruksioni i Garazheve për Gardën e Republikës së Shqipërisë dhe shtesë kati”, me subjekt zhvillues Gardën e Republikës.

Projekt -Vendim KKT - Dt.10.11.2017 Vendim Nr3

Postuar më: 11 Dhjetor 2017
Per miratimin e lejes se zhvillimit per objektin: “GODINË POLIFUNKSIONALE EUROPIANE BLLOKU”, Bashkia Tirane

Vendim KKT - Dt.10.11.2017 Vendim Nr4

Postuar më: 11 Dhjetor 2017
Per miratimin e lejes se zhvillimit per objektin Godine Polifunsksionale West Residence, Me Vendodhje ne Rrugen Ibrahim Rugova, Bashkia Tirane

Vendim KKT - Dt.10.11.2017 Vendim Nr5

Postuar më: 11 Dhjetor 2017
Miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Godinë polifunksionale 2, 4, 16 dhe 24 kate“Garden Building”, me vendndodhje në Rrugën e Kavajës, Bashkia Tiranë”, me subject zhvillues shoqërinë “Tirana 1 Konstruksion” sh.p.k.

Projekt -Vendim KKT - Dt.10.11.2017 Vendim Nr6

Postuar më: 11 Dhjetor 2017
Miratimin me kusht të Lejes së Ndërtimit për objektin: “Zona Jet A1 për Magazinimin e Karburantit dhe Sistemin e Shpërndarjes, me vendndodhje në Portin e Durrësit, Porto Romano,Bashkia Durrës”, me subjekt zhvillues shoqërinë“A&V-Gas” sh.a.
Vendim KKT - Dt.12.12.2017 Vendim Nr 3 për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:"Rehabilitimi I impjantit 110 KV I nënstacionit(...) 12-12-2017