Vendim KKT - Dt.20.11.2018 Vendim Nr 1

Postuar më: 20 Nëntor 2018
Vendim KKT - Dt.20.11.2018 Vendim Nr 1 date 20.11.2018 Per miratimin e lejes se zhvillimit per objektin : "Rehabilitimi I segmentit rrugor "Mbikalimi I pallatit me shigjeta,rrethrrotullimi "Shqiponje",Bashkia Tirane"

Vendim KKT - Dt.06.11.2018 Vendim Nr 1

Postuar më: 06 Nëntor 2018
Vendim KKT - Dt.06.11.2018 Vendim Nr 1 PËR MIRATIMIN E LEJES SË ZHVILLIMIT PËR OBJEKTIN: “TIRANA RESIDENTIAL & BUSINESS PARK PËR NJË ZONË TË RE ME PËRDORIM MIKS NË TIRANA BUSINESS PARK, RRUGA E RINASIT, BASHKIA VORË”

Vendim KKT - Dt.06.11.2018 Vendim Nr 2

Postuar më: 06 Nëntor 2018
Vendim KKT - Dt.06.11.2018 Vendim Nr 2 PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN: “NDËRTIMI I “MK-HOTEL TIRANA”, ME VENDNDODHJE BRENDA KOMPLEKSIT TIRANA BUSINESS PARK, BASHKIA VORË”

Vendim KKT - Dt.06.11.2018 Vendim Nr 3

Postuar më: 06 Nëntor 2018
Vendim KKT - Dt.06.11.2018 Vendim Nr 3 PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN: “NDËRTIMI I KOLEKTORIT KRYESOR DHE ITUP NË ZONËN TURISTIKE GJIRI I LALËZIT, BASHKIA DURRËS”

Projekt Vendim KKT - Dt.06.11.2018 Vendim Nr 4

Postuar më: 06 Nëntor 2018
Projekt Vendim KKT - Dt.06.11.2018 Vendim Nr 4 PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN: “RIKONSTRUKSION DHE SHTESË ANËSORE E ZYRAVE TË ZVRPP LIBRAZHD”, BASHKIA LIBRAZHD

Vendim KKT - Dt.06.11.2018 Vendim Nr 5

Postuar më: 06 Nëntor 2018
Vendim KKT - Dt.06.11.2018 Vendim Nr 5 PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN: “RIKONSTRUKSION I PLOTË PËR ADOPTIM ZYRA, ISH REPARTI MARANGOZ E HIDRAULIK, APARATI QËNDROR I SHISH-IT”,BASHKIA TIRANË

Vendim KKT - Dt.06.11.2018 Vendim Nr 6

Postuar më: 06 Nëntor 2018
Vendim KKT - Dt.06.11.2018 Vendim Nr 6 PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN: “RIKONSTRUKSION I SHKOLLËS HOTELERI-TURIZËM”, BASHKIA TIRANË

Vendim KKT - Dt.06.11.2018 Vendim Nr 7

Postuar më: 06 Nëntor 2018
Vendim KKT - Dt.06.11.2018 Vendim Nr 7 PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN: “FABRIKË PASURIMI KROMI, ME VENDNDODHJE NË KRASTË-THEKEN”, BASHKIA BULQIZË

Vendim KKT - Dt.06.11.2018 Vendim Nr 8

Postuar më: 06 Nëntor 2018
Vendim KKT - Dt.06.11.2018 Vendim Nr 8 PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN: “NDËRTIMI I BURIMIT TË RI GJENERUES TË ENERGJISË, HIDROCENTRALIT “DUKONA”, NË PËRROIN E DUKONËS, BASHKIA BERAT, QARKU BERAT”

Vendim KKT - Dt.06.11.2018 Vendim Nr 9

Postuar më: 06 Nëntor 2018
Vendim KKT - Dt.06.11.2018 Vendim Nr 9 PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN: “NDËRTIMI I BURIMIT TË RI GJENERUES TË ENERGJISË, HIDROCENTRALIT “EME”, NË PËRROIN E SHËNGJINIT TË GURRZËS, DEGË E LUMIT FAN I VOGËL, BASHKIA MIRDITË, QARKU LEZHË”
Vendim KKT - Dt.20.11.2018 Vendim Nr 1 date 20.11.2018 Per miratimin e lejes se zhvillimit per objektin : "Rehabilitimi I segmentit rrugor(...) 20-11-2018