Projekt Vendim KKT - Dt.03.10.2018 Vendim Nr 27

Postuar më: 04 Tetor 2018
Projekt Vendim KKT - Dt.03.10.2018 Vendim Nr 27 PËR NJË NDRYSHIM N Ë VENDIMIN E KKT-SË NR. 17, DATË 07.06.2016 “PËR SHQYRTIMIN E KËRKESAVE PËR LEJE ZHVILLIMI DHE NDËRTIMI BRENDA ZONAVE TË RËNDËSISË KOMBËTARE”

Projekt Vendim KKT - Dt.03.10.2018 Vendim Nr 26

Postuar më: 04 Tetor 2018
Projekt Vendim KKT - Dt.03.10.2018 Vendim Nr 26 PËR MIRATIMIN E LEJES SË ZHVILLIMIT PËR OBJEKTIN: “NDARJE STRUKTURORE E NËNNJËSIVE HI.UB.3.1200, HI.UB.3.1199, HI.UB.3.1191, HI.UB.3.169 DHE HI.B.239, TË PLANIT TË PËRGJITHSHËM VENDOR TË BASHKISË HIMARË”

Projekt Vendim KKT - Dt.03.10.2018 Vendim Nr 25

Postuar më: 04 Tetor 2018
Projekt Vendim KKT - Dt.03.10.2018 Vendim Nr 25 PËR MIRATIMIN E LEJES SË ZHVILLIMIT PËR OBJEKTIN: “ RESORTI TURISTIK “COAST TO COAST ”, GJILEKË, BASHKIA HIMARË”

Projekt Vendim KKT - Dt.03.10.2018 Vendim Nr 24

Postuar më: 04 Tetor 2018
Projekt Vendim KKT - Dt.03.10.2018 Vendim Nr 24 PËR MIRATIMIN E LEJES SË ZHVILLIMIT PËR OBJEKTIN: “SHËTITORJA NË PLAZHIN DRYMADHES”, GJILEKË, BASHKIA HIMARË

Projekt Vendim KKT - Dt.03.10.2018 Vendim Nr 23

Postuar më: 04 Tetor 2018
Projekt Vendim KKT - Dt.03.10.2018 Vendim Nr 23 PËR MIRATIMIN E LEJES SË ZHVILLIMIT PËR OBJEKTIN: “ GODINË BANIMI DHE SHËRBIMI 1, 3 DHE 4 KATE MBI TOKË DHE 2 KATE NËN TOKË”, ME VENDNDODHJE NË RRUGËN E BARRIKADAVE, BASHKIA TIRANË

Projekt Vendim KKT - Dt.03.10.2018 Vendim Nr 22

Postuar më: 04 Tetor 2018
Projekt Vendim KKT - Dt.03.10.2018 Vendim Nr 22 PËR MIRATIMIN E SHTYRJES SË AFATIT TË LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN: “ NDËRTIMI I STACIONIT GJIROKASTRA CENTER 1571”, BASHKIA GJIROKASTËR

Projekt Vendim KKT - Dt.03.10.2018 Vendim Nr 21

Postuar më: 04 Tetor 2018
Projekt Vendim KKT - Dt.03.10.2018 Vendim Nr 21 PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN: “ZGJERIM I RRJETIT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE TË OPERATORIT TELEKOM ALBANIA, NËPËRMJET SHTIMIT TË ANTENAVE PËR 6 STACIONE BAZË TË EMËRTUARA: 1) ELBASAN TUNNEL 0181, 2) ELBASAN PARK 1598, 3) MUHURRI 1590, 4) SARANDA PORTI 1530, 5) HIMARA CITY 1569, 6) SUKTHI HIGHWAY 1573”, BASHKITË ELBASAN, DIBËR, SARANDË, HIMARË, DURRËS”

Projekt Vendim KKT - Dt.03.10.2018 Vendim Nr 20

Postuar më: 04 Tetor 2018
Projekt Vendim KKT - Dt.03.10.2018 Vendim Nr 20 PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN: “ ZGJERIM I RRJETIT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE TË OPERATORIT VODAFON ALBANIA, NËPËRMJET SHTIMIT TË ANTENAVE PËR 4 STACIONE BAZË TË EMËRTUARA: 1)1243 INSIFA MACRO, 2) PLAZHI I RI, 3)1253 KALIMASH, 4) 1276 HIMARA CNR 2”

Projekt Vendim KKT - Dt.03.10.2018 Vendim Nr 19

Postuar më: 04 Tetor 2018
Projekt Vendim KKT - Dt.03.10.2018 Vendim Nr 19 PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN: “ZGJERIM I RRJETIT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE TË OPERATORIT VODAFONE ALBANIA, NËPËRMJET SHTIMIT TË ANTENAVE PËR 3 STACIONE BAZË TË EMËRTUARA: 1231 KRUTJE 2, 1232 BERAT 3, 1248 ELBASAN CNR 2”

Projekt Vendim KKT - Dt.03.10.2018 Vendim Nr 18

Postuar më: 04 Tetor 2018
Projekt Vendim KKT - Dt.03.10.2018 Vendim Nr 18 PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN: “ DEPOZITA BREGDETARE TË KARBURANTEVE, SHTESË KAPACITETI (V= 84 354 M 3 )”, ME VENDNDODHJE NË PORTO ROMANO, BASHKIA DURRËS
Projekt Vendim KKT - Dt.03.10.2018 Vendim Nr 27 PËR NJË NDRYSHIM N Ë VENDIMIN E KKT-SË NR. 17, DATË 07.06.2016 “PËR SHQYRTIMIN E KËRKESAVE(...) 04-10-2018