Projekt Vendim KKT - Dt.08.11.2019 Vendim Nr 01

Postuar më: 08 Nëntor 2019
Projekt Vendim KKT - Dt.08.11.2019 Vendim Nr 01 Miratimin e Lejes së Zhvillimit për objektin: “Vazhdimi i Lungomares sipas fazave, Bashkia Vlorë”

Vendim KKT - Dt.08.11.2019 Vendim Nr 02

Postuar më: 08 Nëntor 2019
Vendim KKT - Dt.08.11.2019 Vendim Nr 02 PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT TË INFRASTRUKTURËS: “VAZHDIMI I LUNGOMARES – SEGMENTI JUGOR NGA FUSHAT E SPORTIT DERI TEK TUNELI”, BASHKIA VLORË”

Vendim KKT - Dt.08.11.2019 Vendim Nr 03

Postuar më: 08 Nëntor 2019
Vendim KKT - Dt.08.11.2019 Vendim Nr 03 Miratimin me kusht te Lejes se Ndertimit per objektin: 'Ndertimi i godines te bllokut te sigurise se Drejtorise Vendore te Policise Tirane , Bashkia Tirane

Vendim KKT - Dt.08.11.2019 Vendim Nr 04

Postuar më: 08 Nëntor 2019
Vendim KKT - Dt.08.11.2019 Vendim Nr 04 Miratimin e Lejes se Zhvillimit per objektin: "Godine polifunksionale "Ekspozita Building",me vendndodhje ne Bulevardin "Gjergi Fishta", Bashkia Tirane" http://www.azht.gov.al/files/news_files/Harte_Vendim_KKT_nr.4_date_08.11.2019.pdf

Vendim KKT - Dt.08.11.2019 Vendim Nr 05

Postuar më: 08 Nëntor 2019
Vendim KKT - Dt.08.11.2019 Vendim Nr 05 Miratimin e Lejes së Zhvillimit për objektin: “Zhvillim kompleks për shtesë kati dhe ndryshime të ambienteve ekzistuese të hotelerisë, ndërtimin e ambienteve të reja për shërbime hotelerie, zyra dhe godinë rezidenciale”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë

Projekt Vendim KKT - Dt.08.11.2019 Vendim Nr 06

Postuar më: 08 Nëntor 2019
Projekt Vendim KKT - Dt.08.11.2019 Vendim Nr 06 Miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Godinë administrative “Raiffeisen Bank – HQ Albania”, me vendndodhje në Bulevardin “Bajram Curri”, Bashkia Tiranë

Vendim KKT - Dt.08.11.2019 Vendim Nr 07

Postuar më: 08 Nëntor 2019
Vendim KKT - Dt.08.11.2019 Vendim Nr 07 Miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Park View Residence”, me vendndodhje në rrugën “Liman Kaba”, Bashkia Tiranë

Vendim KKT - Dt.08.11.2019 Vendim Nr 08

Postuar më: 08 Nëntor 2019
Vendim KKT - Dt.08.11.2019 Vendim Nr 08 Miratimin e Lejes se Zhvillimit per objektin: "Kompleksi multifunksional "Tirana Golden Park 3", 2, 13 "Kate dhe Papafingo, me 2 Kat Nentoke, me vendndodhje ne Rrugen: "Bedri Karapici", Bashkine Tirane"

Vendim KKT - Dt.08.11.2019 Vendim Nr 09

Postuar më: 08 Nëntor 2019
Vendim KKT - Dt.08.11.2019 Vendim Nr 09 Miratimin e Lejes së Zhvillimit për objektin: “Hotel dhe kompleks turistik “Iliria”, Bashkia Durrës

Vendim KKT - Dt.08.11.2019 Vendim Nr 10

Postuar më: 08 Nëntor 2019
Vendim KKT - Dt.08.11.2019 Vendim Nr 10 Miratimin e Lejes se Zhvillimit per objektin: "Agroturizem Hysaj, Bashkia Malesi e Madhe"
Projekt Vendim KKT - Dt.08.11.2019 Vendim Nr 01 Miratimin e Lejes së Zhvillimit për objektin: “Vazhdimi i Lungomares sipas fazave, Bashkia(...) 08-11-2019