Vendim KKT - Dt.03.12.2020 Vendim Nr 11

Postuar më: 03 Dhjetor 2020
Vendim KKT - Dt.03.12.2020 Vendim Nr 11 per miratimin e lejes se ndertimit per objektin:"Mbreteresha Geraldine" dhe ndertim i ri 3 kat , me vendndodhje ne Bashkine Tirane

Vendim KKT - Dt.14.10.2020 Vendim Nr 1

Postuar më: 14 Tetor 2020
Vendim KKT - Dt.14.10.2020 Vendim Nr 1 Miratimin e Planit Komb0tar Sektorial t0 Transportit Detar dhe InfrastrukturEs Portuale, (PKS TDIP)

Vendim KKT - Dt.14.10.2020 Vendim Nr 4

Postuar më: 14 Tetor 2020
Vendim KKT - Dt.14.10.2020 Vendim Nr 4 per nje shtese ne vendimin nr.1 date 26.07.2018 te Keshillit Kombetar te Territorit "Per shpalljen e zonave me perparesi zhvillimin e turizmit ne territorin e Republikes se Shqiperise"

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 3

Postuar më: 28 Korrik 2020
Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 3 per miratimin e nismes per rishikimin e planit te detajuar per zonen e rendesise kombetare mes lagunes se karavastase dhe lumit Seman, miratuar me vendim te KKT-se nr.3 date 26.07.2018

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 4

Postuar më: 28 Korrik 2020
Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 4 per percaktimin e llojit te punimeve per te cilat hartimi i planeve te detajuara vendore (PDV) nuk eshte i detyrueshem dhe /ose i nevojshem t'i paraprije lejes per zhvillim,ndertim,apo deklarates paraprake per kryerjen e punimeve

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 5

Postuar më: 28 Korrik 2020
Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 5 per miratimin e rishikimit te planit te pergjithshem vendor Bashkia Himare

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 6

Postuar më: 28 Korrik 2020
Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 6 Miratimin me kusht te Lejes se Ndertimit te lnfrastruktures: "Rehabilitimi i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrrotullimi Shqiponja" Loti III, Bashkia Tirane

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 7

Postuar më: 28 Korrik 2020
Vendim KKT Nr 7 - Dt.28.07.2020 Vendim per miratimin e lejes se ndertimit te infrastruktures: "Ndertim i ures se re mbi lumin Drin , ndertim i nyjeve dhe ambienteve te sherbimit ne segmentin rrugor Kalimash - Morinie"

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 8

Postuar më: 28 Korrik 2020
Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 8 per miratimin e lejes se ndertimit te infrastruktures: "Rikonstruksioni i ures se Dragotit", Bashkia Tepelene

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 9

Postuar më: 28 Korrik 2020
Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 9 per miratimin e lejes se ndertimit te infrastruktures: "Rikonstruksion i ures se Kaludhit", Bashkia Permet
Vendim KKT - Dt.03.12.2020 Vendim Nr 11 per miratimin e lejes se ndertimit per objektin:"Mbreteresha Geraldine" dhe ndertim i ri 3 kat , me(...) 03-12-2020