Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 3

Postuar më: 28 Korrik 2020
Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 3 per miratimin e nismes per rishikimin e planit te detajuar per zonen e rendesise kombetare mes lagunes se karavastase dhe lumit Seman, miratuar me vendim te KKT-se nr.3 date 26.07.2018

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 4

Postuar më: 28 Korrik 2020
Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 4 per percaktimin e llojit te punimeve per te cilat hartimi i planeve te detajuara vendore (PDV) nuk eshte i detyrueshem dhe /ose i nevojshem t'i paraprije lejes per zhvillim,ndertim,apo deklarates paraprake per kryerjen e punimeve

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 5

Postuar më: 28 Korrik 2020
Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 5 per miratimin e rishikimit te planit te pergjithshem vendor Bashkia Himare

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 12

Postuar më: 28 Korrik 2020
Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 12 per miratimin e Lejes se Ndertimit per objektin: 'Rikonstruksion ne objektin ekzistues, shtese anesore e ngritje kati", Bashkia Shkoder

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 14

Postuar më: 28 Korrik 2020
Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 14 per miratimin e lejes se zhvillimit per objektin:"Kompleks me funksion banimi dhe sherbimesh "Tirana Lake", me 17 kate mbi toke dhe 2-4 kate nentoke,me vendndodhje ne Bashkine Tirane"

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 22

Postuar më: 28 Korrik 2020
Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 22 për miratimin e lejes se ndertimit per objektin: "Objekt 4 kat me 1 kat nentoke dhe pishine,Bashkia Himare"

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 24

Postuar më: 28 Korrik 2020
Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 24 per miratimin e lejes se zhvillimit per objektin:"Kompleks Vilash 2 kate, Bashkia Sarande"

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 26

Postuar më: 28 Korrik 2020
Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 26 Miratimin e Lejes se Ndertimit per objektin: 'Rikonstruksion ne objektin ekzistues, shtese anesore e ngritje kati", Bashkia Shkoder

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 27

Postuar më: 28 Korrik 2020
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 27 per miratimin e shtyrjes se afatit te lejes se ndertimit per objektin: "Rikonstruksioni i rrugeve lidhese me pisten,Taxiway B, Taxiway W2, Taxiway W , ne Aeroportin Nderkombetar te Tiranes "Nene Tereza(TIA)"

Vendim KKT - Dt.10.06.2020 Vendim Nr 07

Postuar më: 10 Qershor 2020
Vendim KKT - Dt.10.06.2020 Vendim Nr 07 Miratimin me kusht te Lejes se Ndertimit per rikonstruksion me ndryshim funksioni i Piramides sE Tiranes", Bashkia Tirane,
Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 3 per miratimin e nismes per rishikimin e planit te detajuar per zonen e rendesise kombetare mes lagunes se(...) 28-07-2020