Vendim KKT - Dt.10.06.2020 Vendim Nr 19

Postuar më: 10 Qershor 2020
Vendim KKT - Dt.10.06.2020 Vendim Nr 19 Miratimin e ndryshimeve ne projekt gjate ndertimit te objektit: "Qender grumbullimi per ruajtjen, distribuimin, dhe eksportin e frutave, perimeve dhe agrumeve", me vendndodhje ne Bashkine Lushnje

Vendim KKT - Dt.10.06.2020 Vendim Nr 20

Postuar më: 10 Qershor 2020
Vendim KKT - Dt.10.06.2020 Vendim Nr 20 Miratimin e shtyrjes se afatit te Lejes se Ndertimit te objektit: Ferma Agroturizem ,Pema e Jetes", me vendndodhje ne Shkallnur, Bashkia Durres

Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 01

Postuar më: 28 Shkurt 2020
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 01 Miratimin e Lejes se Zhvillimit p6r objektin: 'Nd€rtimi i Landfillit Rajonal p0r depozitimin e mbetjeve te ngurta ne Rajoqfn e Vlores", me vendndodhje ne Bashkin6 Vlore

Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 02

Postuar më: 28 Shkurt 2020
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 02 Miratimin me kusht te Lejes si! Ndertimit te Infrastruktures: "Ndertimi i Landfillit Rajonat per depozitimin e mbetjeve te ngurta ne'Rajonin e Vlores

Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 03

Postuar më: 28 Shkurt 2020
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 03 Miratimin me kusht te Lejes se Ndertimit te Infrastruktures: "Rehabilitimi i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrrotullimi Shqiponja" Lot 1, Bashkia Tirane

Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 05

Postuar më: 28 Shkurt 2020
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 05 Miratimin me kusht te Lejes se Ndertimit te Infrastruktures: "Rikonstruksion i segmentit te Rruges Gusmar-Km;", me vendndodhje ne Bashkite Tepelene dhe Himare

Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 07

Postuar më: 28 Shkurt 2020
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 07 Miratimin e Lejes se Ndertimit · per objektin: "Ndertim magazine prane N/Stacionit 00/220/110 kV Tirana 2", me vendndodhje ne Bashkine Tirane

Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 08

Postuar më: 28 Shkurt 2020
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 08 Miratimin me kusht te Lejes se Ndertimit per objektin: "Ndertirn i dy magazmave me konstruksion n:ietalik dhe rikonstruksion i godines se zyrave 2 kat te Albgaz" me· vendndodhje ne territorin e Bashkise Fier

Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 09

Postuar më: 28 Shkurt 2020
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 09 Miratimin e Lejes se Zhvillimit per objektin: "Godina hotelerie, banimi dhe sherbimesh 4 dhe 5 kate me 3 kate parkimi nentoke", me vendndodhje ne Bashkine Sarande

Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 10

Postuar më: 28 Shkurt 2020
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 10 Miratimin e Lejes se Zhvillimit per objektin: "Ionian Hotel Dhermi", me vendndodhje ne Bashkine Himare,
Vendim KKT - Dt.10.06.2020 Vendim Nr 19 Miratimin e ndryshimeve ne projekt gjate ndertimit te objektit: "Qender grumbullimi per ruajtjen,(...) 10-06-2020