Projekt Vendim KKT - Dt.13.01.2020 Vendim Nr 01

Postuar më: 27 Janar 2020
P R O J E K T - V E N D I M Nr.01, Datë 13.01.2020 PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR SEKTORIAL PËR MENAXHIMIN E MBETJEVE TË NGURTA

Projekt Vendim KKT - Dt.13.01.2020 Vendim Nr 02

Postuar më: 27 Janar 2020
P R O J E K T - V E N D I M Nr.02, Datë 13.01.2020 PËR MIRATIMIN E RISHIKIMIT TË PLANIT TË PËRGJITHSHËM VENDOR, BASHKIA LUSHNJE

Vendim KKT - Dt.13.01.2020 Vendim Nr 03

Postuar më: 13 Janar 2020
Vendim KKT - Dt.13.01.2020 Vendim Nr 03 Miratimin e Lejes së Zhvillimit për objektin: “Park fotovoltaik”, me vendndodhje në Bashkinë Divjakë dhe Bashkinë Fier,

Projekt Vendim KKT - Dt.13.01.2020 Vendim Nr 05

Postuar më: 13 Janar 2020
Projekt Vendim KKT - Dt.13.01.2020 Vendim Nr 05 Miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Rikonstruksion i Godinës së Arkivës Gjyqësore, Lundër”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë

Vendim KKT - Dt.13.01.2020 Vendim Nr 06

Postuar më: 13 Janar 2020
Vendim KKT - Dt.13.01.2020 Vendim Nr 06 Miratimin me kusht të Lejes së Ndërtimit të Infrastrukturës: “Mbyllja e vendepozitimit të mbetjeve të ngurta dhe ndërtimi i ECO-PARK Durrës”, me vendndodhje në Bashkinë Durrës

Projekt Vendim KKT - Dt.13.01.2020 Vendim Nr 07

Postuar më: 13 Janar 2020
Projekt Vendim KKT - Dt.13.01.2020 Vendim Nr 07 Miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Rikonstruksion dhe shtesë e godinës A-B të Fakultetit të Ekonomisë”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë

Projekt Vendim KKT - Dt.13.01.2020 Vendim Nr 08

Postuar më: 13 Janar 2020
Projekt Vendim KKT - Dt.13.01.2020 Vendim Nr 08 Miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Rikonstruksion dhe shtesë zyrash, në godinën administrative të Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural”, me vendndodhje në Bashkinë Tiranë,

Projekt Vendim KKT - Dt.13.01.2020 Vendim Nr 09

Postuar më: 13 Janar 2020
Projekt Vendim KKT - Dt.13.01.2020 Vendim Nr 09 Miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Rikonstruksion dhe shtesë e godinës administrative të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor dhe ndërtimi i kapanonit të kontrollit të automjeteve”, me vendndodhje në Bashkinë Shkodër

Vendim KKT - Dt.13.01.2020 Vendim Nr 10

Postuar më: 13 Janar 2020
Vendim KKT - Dt.13.01.2020 Vendim Nr 10 Miratimin me kusht të Lejes së Ndërtimit për objektin: “Godinë administrative e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor Laç”, me vendndodhje në Bashkinë Kurbin

Projekt Vendim KKT - Dt.13.01.2020 Vendim Nr 11

Postuar më: 13 Janar 2020
Projekt Vendim KKT - Dt.13.01.2020 Vendim Nr 11 PËRMIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT TË INFRASTRUKTURËS: “RIKONSTRUKSION I LINJËS SË TRANSMETIMIT TË TENSIONIT TË LARTË 110 KV LAÇ 2-URA E MATIT-SKURRAJ SI DHE NDËRTIMI I NJË LINJE TË RE”, ME VENDNDODHJE NË BASHKITË KURBIN, LEZHË DHE MIRDITË
P R O J E K T - V E N D I M Nr.01, Datë 13.01.2020 PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR SEKTORIAL PËR MENAXHIMIN E MBETJEVE TË NGURTA 27-01-2020