Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 26

Postuar më: 28 Korrik 2020
Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 26 Miratimin e Lejes se Ndertimit per objektin: 'Rikonstruksion ne objektin ekzistues, shtese anesore e ngritje kati", Bashkia Shkoder

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 27

Postuar më: 28 Korrik 2020
Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 27 per miratimin e shtyrjes se afatit te lejes se ndertimit per objektin: "Rikonstruksioni i rrugeve lidhese me pisten,Taxiway B, Taxiway W2, Taxiway W , ne Aeroportin Nderkombetar te Tiranes "Nene Tereza(TIA)"

Vendim KKT - Dt.10.06.2020 Vendim Nr 15

Postuar më: 10 Qershor 2020
Vendim KKT - Dt.10.06.2020 Vendim Nr 15 për miratimin e lejes së zhvillimit për objektin :"Resort turistik "Dreamades Luxury Suits", 1-2-3 kate mbi toke dhe 2 kate nentoke, me vendndodhje fshatin Gjilekë, Bashkia Himarë"

Vendim KKT - Dt.10.06.2020 Vendim Nr 07

Postuar më: 10 Qershor 2020
Vendim KKT - Dt.10.06.2020 Vendim Nr 07 Miratimin me kusht te Lejes se Ndertimit per rikonstruksion me ndryshim funksioni i Piramides sE Tiranes", Bashkia Tirane,

Vendim KKT - Dt.10.06.2020 Vendim Nr 14

Postuar më: 10 Qershor 2020
Vendim KKT - Dt.10.06.2020 Vendim Nr 14 Miratimin e Lejes se Zhvillimit per objektin: "Kakome Bay Resort, Bashkia Himare "

Vendim KKT - Dt.10.06.2020 Vendim Nr 19

Postuar më: 10 Qershor 2020
Vendim KKT - Dt.10.06.2020 Vendim Nr 19 Miratimin e ndryshimeve ne projekt gjate ndertimit te objektit: "Qender grumbullimi per ruajtjen, distribuimin, dhe eksportin e frutave, perimeve dhe agrumeve", me vendndodhje ne Bashkine Lushnje

Vendim KKT - Dt.10.06.2020 Vendim Nr 20

Postuar më: 10 Qershor 2020
Vendim KKT - Dt.10.06.2020 Vendim Nr 20 Miratimin e shtyrjes se afatit te Lejes se Ndertimit te objektit: Ferma Agroturizem ,Pema e Jetes", me vendndodhje ne Shkallnur, Bashkia Durres

Vendim KKT - Dt.10.06.2020 Vendim Nr 21

Postuar më: 10 Qershor 2020
Vendim KKT - Dt.10.06.2020 Vendim Nr 21 Miratimin e shtyrjes s€ afatit te Lejes se Nddrtimit te objektit: "Aplikimi i teknikes me te fundit te eficences ne godinen e MIE-s (ish Ministria e Transportit dhe Infrastruktures), Bashkia Tirane

Vendim KKT - Dt.10.06.2020 Vendim Nr 22

Postuar më: 10 Qershor 2020
Vendim KKT - Dt.10.06.2020 Vendim Nr 22 Miratimin e shtyrjes se afatit te Lejes se Ndertimit te objektit: "Tirana Business Park, Faza e Ndertimit 1, Rruga e Rinasit, Bashkia Vore"

Vendim KKT - Dt.10.06.2020 Vendim Nr 23

Postuar më: 10 Qershor 2020
Vendim KKT - Dt.10.06.2020 Vendim Nr 23 Miratimin e Lejes se Ndertimit per objektin: "Ambient ndihmes ne funksion te HEC Bele 1", me vendndodhje ne Bashkine Kukes
Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 3 per miratimin e nismes per rishikimin e planit te detajuar per zonen e rendesise kombetare mes lagunes se(...) 28-07-2020