Postuar më: 10 Qershor 2020

Vendim KKT - Dt.10.06.2020 Vendim Nr 07

Dokumentet e bashkangjitur

Vendim KKT - Dt.10.06.2020 Vendim Nr 07

Miratimin me kusht te Lejes se Ndertimit per rikonstruksion me ndryshim funksioni i Piramides sE Tiranes", Bashkia Tirane

Numri: 07
Data: 10.06.2020
Tipi: Dokument
Kategorite  
Statusi:  
Institucioni i Aprovimit Keshilli Kombetar i Territorit
Permbledhje

Vendim KKT - Dt.10.06.2019 Vendim Nr07