Postuar më: 28 Korrik 2020

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 14

Dokumentet e bashkangjitur

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 14 per miratimin e lejes se zhvillimit per objektin:"Kompleks me funksion banimi dhe sherbimesh "Tirana Lake", me 17 kate mbi toke dhe 2-4 kate nentoke,me vendndodhje ne Bashkine Tirane"

Numri: 14
Data: 28.07.2020
Tipi: Dokument
Kategorite  
Statusi: Dokument
Institucioni i Aprovimit Keshilli Kombetar i Territorit
Permbledhje

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr14