Postuar më: 28 Korrik 2020

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 22

Dokumentet e bashkangjitur

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 22 për miratimin e lejes se ndertimit per objektin: "Objekt 4 kat me 1 kat nentoke dhe pishine,Bashkia Himare"

Numri: 22
Data: 28.07.2020
Tipi: Dokument
Kategorite  
Statusi: Dokument
Institucioni i Aprovimit Keshilli Kombetar i Territorit
Permbledhje

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr22