Postuar më: 28 Korrik 2020

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 26

Dokumentet e bashkangjitur

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 27

Miratimin e Lejes se Ndertimit per objektin: 'Rikonstruksion ne objektin ekzistues, shtese anesore e ngritje kati", Bashkia Shkoder

Numri: 26
Data: 28.07.2020
Tipi: Dokument
Kategorite  
Statusi: Dokument
Institucioni i Aprovimit Keshilli Kombetar i Territorit
Permbledhje

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr26