Postuar më: 28 Korrik 2020

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 27

Dokumentet e bashkangjitur

Vendim KKT - Dt.28.02.2020 Vendim Nr 27 per miratimin e shtyrjes se afatit te lejes se ndertimit per objektin: "Rikonstruksioni i rrugeve lidhese me pisten,Taxiway B, Taxiway W2, Taxiway W , ne Aeroportin Nderkombetar te Tiranes "Nene Tereza(TIA)" 

Numri: 27
Data: 28.07.2020
Tipi: Dokument
Kategorite  
Statusi: Dokument
Institucioni i Aprovimit Keshilli Kombetar i Territorit
Permbledhje

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr27