Postuar më: 28 Korrik 2020

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 3

Dokumentet e bashkangjitur

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 3 per miratimin e nismes per rishikimin e planit te detajuar per zonen e rendesise kombetare mes lagunes se karavastase dhe lumit Seman, miratuar me vendim te KKT-se nr.3 date 26.07.2018

Numri: 3
Data: 28.07.2020
Tipi: Dokument
Kategorite  
Statusi: Dokument
Institucioni i Aprovimit Keshilli Kombetar i Territorit
Permbledhje

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr3