Postuar më: 28 Korrik 2020

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 4

Dokumentet e bashkangjitur

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 4 per percaktimin e llojit te punimeve per te cilat hartimi i planeve te detajuara vendore (PDV) nuk eshte i detyrueshem dhe /ose i nevojshem t'i paraprije lejes per zhvillim,ndertim,apo deklarates paraprake per kryerjen e punimeve

Numri: 4
Data: 28.07.2020
Tipi: Dokument
Kategorite  
Statusi: Dokument
Institucioni i Aprovimit Keshilli Kombetar i Territorit
Permbledhje

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr5