Postuar më: 28 Korrik 2020

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 5

Dokumentet e bashkangjitur

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 5 per miratimin e rishikimit te planit te pergjithshem vendor Bashkia Himare

Numri: 5
Data: 28.07.2020
Tipi: Dokument
Kategorite  
Statusi: Dokument
Institucioni i Aprovimit Keshilli Kombetar i Territorit
Permbledhje

Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr5

Koordinatat PPV Himare