Arkivi i Vendimeve KKT

 

 

 

 

Agjencia e Zhvillimit të Territorit

   ARKIVI I VENDIMEVE KKT

 

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

Vendim KKT - Dt.12.07.2019 Vendim Nr 09 Per miratimin e Lejes se Ndertimit per objektin: "Ndertimi i godines se re te maternitetit 4 kate(...) 12-07-2019