Arkivi i Vendimeve KKT

 

 

 

Agjencia e Zhvillimit të Territorit

   ARKIVI I VENDIMEVE KKT

 

 

 

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

Udhëzimi numër 2 date 14.07.2017 i Ministres Gjermeni për zbatimin e Planeve të Përgjitshme Vendore 24-04-2017