RSS - http://www.azht.gov.al/http://www.azht.gov.al/RSS - http://www.azht.gov.al/Njoftim për mbledhjen e KKT, datë 28.07.2020http://www.azht.gov.al/al/newsroom/lajme/njoftim-per-mbledhjen-e-kkt-date-28-07-20202020-07-28 17:13:00http://www.azht.gov.al/http://www.azht.gov.al/files/news/big_20-06-11-12-03-47big_kkt_logo.jpgVendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 3http://www.azht.gov.al/al/newsroom/arkiv-2020-kkt/vendim-kkt-dt-28-07-2020-vendim-nr-32020-07-28 14:25:00http://www.azht.gov.al/http://www.azht.gov.al/files/Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 4http://www.azht.gov.al/al/newsroom/arkiv-2020-kkt/vendim-kkt-dt-28-07-2020-vendim-nr-42020-07-28 14:24:00http://www.azht.gov.al/http://www.azht.gov.al/files/Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 5http://www.azht.gov.al/al/newsroom/arkiv-2020-kkt/vendim-kkt-dt-28-07-2020-vendim-nr-52020-07-28 14:23:00http://www.azht.gov.al/http://www.azht.gov.al/files/Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 12http://www.azht.gov.al/al/newsroom/arkiv-2020-kkt/vendim-kkt-dt-28-07-2020-vendim-nr-122020-07-28 14:16:00http://www.azht.gov.al/http://www.azht.gov.al/files/Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 14http://www.azht.gov.al/al/newsroom/arkiv-2020-kkt/vendim-kkt-dt-28-07-2020-vendim-nr-142020-07-28 14:14:00http://www.azht.gov.al/http://www.azht.gov.al/files/Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 22http://www.azht.gov.al/al/newsroom/arkiv-2020-kkt/vendim-kkt-dt-28-07-2020-vendim-nr-222020-07-28 13:30:00http://www.azht.gov.al/http://www.azht.gov.al/files/Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 24http://www.azht.gov.al/al/newsroom/arkiv-2020-kkt/vendim-kkt-dt-28-07-2020-vendim-nr-242020-07-28 13:25:00http://www.azht.gov.al/http://www.azht.gov.al/files/Vendim KKT - Dt.28.07.2020 Vendim Nr 27http://www.azht.gov.al/al/newsroom/arkiv-2020-kkt/vendim-kkt-dt-28-07-2020-vendim-nr-272020-07-28 13:20:00http://www.azht.gov.al/http://www.azht.gov.al/files/Njoftim për dhurimin e paisjeve kompjuterike të panevojshme http://www.azht.gov.al/al/newsroom/njoftime/njoftim-per-dhurimin-e-paisjeve-kompjuterike-te-panevojshme15953198062020-07-21 10:21:00http://www.azht.gov.al/http://www.azht.gov.al/files/